Kompendiumproduktion

Som underviser er det nemt at bestille et kompendium via vores Campus Print bestillingsside. Her kan du bestille både nye kompendier, genoptryk og reviderede kompendier.

Hvis du har problemer eller spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe.

På databasen kan du nemt bruge tekster, som har været trykt før og behøver derfor ikke indlevere eller scanne disse tekster på ny. Vil du tilføje tekster, som ikke tidligere har været trykt, kan du enten uploade dem via ovenstående bestillingsside, sende dem til os per e-mail eller indlevere tekster i papirform i Campus Print som i gamle dage.

Ophavsret og KU's copyright-aftale

Tekster er oftest underlagt ophavsretten, og det er derfor ikke lovligt at gengive disse uden særlig tilladelse fra forfatter eller forlag. Københavns Universitetet har en aftale med Copydan, som i et begrænset omfang giver tilladelse til at trykke tekster, der er omfattet af ophavsretten. Aftalens begrænsning er betinget af, hvor stor en del af kilden, der skal trykkes. Såfremt man holder sig inden for aftalen (se næste punkt), er det ikke nødvendigt at indhente yderligere tilladelser.

KU's copyright-aftale

Max. 20% eller 50 sider fra én kilde (uanset hvilket år kilden er trykt) – alt efter hvilken grænse, der nås først.

Tekster som ikke hører under KU's aftale

Tekstudgivelser som ikke hører ind under KU's copyright-aftale, og derfor kan bruges uden at følge reglerne, omfatter bl.a. upubliceret materiale (her skal du have en skriftlig tilladelse fra forfatteren), tekster af en forfatter der har været død i mere end 70 år samt lovtekster, cirkulærer, forordninger og lignende. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

Regler for brug af internetsider

Der må max. bruges 50 udprintede sider fra en hjemmeside i et trykt kompendie. Reglen om procentsatsen bortfalder i dette tilfælde.

Reglen om 50 sider gælder dog ikke hjemmesider, der kræver særlig adgang (f.eks. medlemskab el. firmalogin). Det betyder, at man ikke frit kan benytte disse tekster, som stammer fra sikrede databaser. I disse tilfælde skal der oftest indhentes særtilladelser, hvis man ønsker at reproducere materialet.

Tekstfiler/papirmaster

Vi modtager både tekster som PDF-filer og i papirform.

Vi renser og sætter alle tekster pænt op inden tryk. Der er dog visse krav, der skal opfyldes for at opnå en god kompendiekvalitet:

  • Ingen blege kopier. Blege kopier bliver endnu blegere i kompendierne, så forsøg at undgå de blege kopier.
  • Ingen skygger der går ind over teksten. I redigeringsprocessen kan vi ikke slette skygger, der går ind over teksten. Da skygger ofte bliver mørkere i kopieringen, kan de gøre teksten ulæselig.
  • Ingen kollage. Trykkeriet modtager kun master-kopier på rene, hele A4-ark, dvs. uden påklistrede papirlapper, huller osv.
  • Det er undervisers ansvar at indlevere mastere i en ordentlig kvalitet.

Undgå forsinkelser

Du kan selv afhjælpe forsinkelser i produktionen af dit kompendie ved at:

  • Vær opmærksom på at overholde Copyright-reglerne.
  • Vær i god tid med kompendier der kræver særlig kopieringstilladelse fra udgiver/forlag.
  • E-mail eller upload skriftlig tilladelse ved brug af upubliceret materiale (også kollegers – en evt. mundtlig aftale er ikke tilstrækkelig).

Kompendieproduktionen afvikles i den rækkefølge, hvormed kompendierne indleveres hos Campus Print. Det vil sige, at jo før kompendiet indleveres, desto før kan det gøres færdigt. Dette gælder naturligvis kun såfremt, at de ovennævnte hovedkilder til forsinkelser ikke er tilstede i det indleverede materiale.

Bestillingsantal og print-on-demand

Underviseren bedes, efter bedste evne, estimere antallet af studerende på kurset via de gængse kanaler (institutadministration, Absalon, o.l.), når et kompendium skal produceres.

Du kan også sagtens bestille dit kompendium, selvom du endnu ikke kender antallet af studerende. Du giver os blot antallet, når du kender det. På den måde kan dit kompendium blive hurtigere færdigt.

Når kompendiet er udsolgt, sælger vi enkelteksemplarer som print-on-demand i resten af det pågældende semester. Der er op til én uges produktionstid i semesterstarten. Til gengæld begrænses muligheden for overproduktion, og det kan samtidig garanteres, at alle studerende på kurset kan få et eksemplar.